برگزاری آزمون استخدامی و استعدادیابی همکاران سیستم

آزمون استعدادیابی همکاران سیستم براساس متدهای بین المللی از طریق جذب و تبلیغ در شبکه های اجتماعی با موفقیت در سطح گسترده انجام شد.