برگزاری آزمون همراه اول با بیش از 15 هزار نفر همزمان

برگزاری آزمون های دفاتر خدمات مشترکین همراه اول برای بیش از 15 هزارنفر به صورت همزمان در سرورهای ویژه ردسا، با موفقیت و برای چندمین بار برگزار گردید.