برگزاری کارگاه آموزشی کار با LMS برای کارکنان پتروشیمی جم

کارگاه آموزشی کار با LMS برای کارکنان شرکت پتروشیمی جم توسط شرکت ردسا در شهریور ماه سال 94 در شهر عسلویه برگزار شد.