حضور رسا درهمایش کشوری آموزش پزشکی - ۹ آبان ۱۳۹۰

رسا به عنوان عضو فعال در تولید محتوا در حوزه آموزش پزشکی در دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی در مشهد حضور پیدا کرد.

این همایش که در اردیبهشت ماه سال ۹۰ برقرار شد میزبان مدیران آموزش دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و مدیران edc این مراکز بود.

غرفه رسا در نمایشگاه جانبی این همایش با نمایش محتواهای تولید شده برای دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد استقبال کارشناسان این حوزه قرار گرفت.