درباره رسا

مجموعه رسا  پس از تجربه همکاری موفق با مجموعه های سازمانی و دانشگاه های مختلف در سراسر کشور و به عنوان

  • عضوی از کارگروه استانداردسازی آموزش الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه ای
  • عضو کمیسیون رسانه های دیجیتالی
  • عضو هیات مدیره کنسرسیوم آموزش الکترونیکی فادا

که با هدف ایجاد پویایی در این بخش ایجاد شده، افتخار آنرا دارد تا اندوخته های خود را در اختیار مدیران نوآور کشور قرار دهد.

رسا با درک شرایط سازمان ها و به منظور تسریع و ساده سازی راه اندازی نرم افزارهای آموزش الکترونیکی، تسهیلات ویژه ای را فراهم آورده است.
رسا بیش از آنکه خود را تنها یک ارائه دهنده خدمات در حوزه یادگیری الکترونیک (LMS) و محتوای الکترونیکی قلمداد کند، خود را مشاوری امین در زمینه راه اندازی و اجرای نرم افزارهای آموزش الکترونیکی و گسترش این فناوری نوین می داند.

تلاش ما بر این است تا در این حوزه که صنعتی نوین تلقی می شود، مراکز را از ورود به

مسیرهای اشتباه ،پرهزینه و بی بازگشت

بر حذر داریم.

خدمات رسا: