راه اندازی LMS بیمه آسیا

LMS بیمه آسیا با جامعه بیش از پنج هزار نفر در حال آموزش به مخاطبان است. سامانه یادگیری الکترونیکی بیمه آسیا با یاری کارشناسان مجرب ردسا راه اندازی شده است.