نرم افزار آموزش مجازی سازمان فنی و حرفه ای

سازمان فنی و حرفه ای کشور

 

چالش پیش رو:

سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور با توجه به طیف مخاطب وسیع در حوزه آموزش و همچنین طیف وسیع دوره های آموزشی که به جرات متنوع ترین طیف دوره های آموزشی می باشد یکی از سازمان هایی است که راه اندازی آموزش الکترونیکی در آن منجر به رفع بسیاری از موانع آموزشی می شد.
اما انتخاب یک روش درست برای راه اندازی آموزش الکترونیکی چالشی است که اولویت هر سازمانی است.
خوشبختانه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور پس از اتخاذ یک تصمیم واقعی مبنی بر راه اندازی این شیوه از آموزش با شرکت های مختلفی مشغول مذاکره شد.
در ابتدای امر این سازمان به سمت تهیه یک سامانه داخلی می رود اما پس از نزدیک به 6 ماه مذاکره و چالش به این نتیجه می رسد که سامانه های تجاری نوشته شده، قادر به تامین تغییرات و خواسته های سازمان نیستند و شرکت ها نیز توانایی ایجاد هر تغییری در سامانه را ندارند.

راه حل:
به پیشنهاد ردسا، سازمان نرم افزار مودل (Moodle) را انتخاب کرد و سفارش های سازمان و تغییرات ظرف یک ماه در نرم افزار ایجاد و نرم افزار نصب و به بهره برداری رسید.

وضعیت کنونی:
هم اکنون روزانه بیش از 55 هزار نفر مشغول استفاده از خدمات آموزشی این نرم افزار هستند و این در حالی است که این حجم از استفاده کننده در سرورهای بسیار معمولی قرار گرفته و تا کنون هیچ خطایی در نرم افزار رخ نداده است.
ردسا نه تنها نرم افزار آموزش الکترونیکی (LMS) را راه اندازی کرده، بلکه بیش از 25 عنوان دوره آموزشی نیز با روش های مختلف برای این سازمان طراحی و تولید نموده است.