شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)

شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)

چالش پیش رو:

همراه اول با توجه به گستره وسیع کارمندان در سطح کشور و تاکید بر حفظ کیفیت خدمات دهی آن شرکت در رقابت با رقبای خود همواره به دنبال استفاده از خدمات بهتر آموزشی در سطح وسیع بوده است. بهره گیری از خدمات شرکت های مختلف در طول سالیان دراز چه در حوزه آموزش های حضوری و چه در حوزه آموزش های الکترونیکی باعث شده بود تا سطح توقع سازمان نیز افزایش یابد.

راه حل:
شرکت ردسا با درک مناسبی از نیازمندی های همراه اول و ارائه راهکار سازمانی خود توانست پس از مدت کوتاهی از اجرای دوره ها به روش سازمانی، تولید محتواهای الکترونیکی آن شرکت را به همین روش تحت پوشش بگیرد. در این روش سامانه آموزش الکترونیک با آدرس همراه اول آماده بهره برداری شد. سپس سفارش های ویژه همراه اول مبنی بر روش ثبت نام در آن راه اندازی شد. به موازات آن، محتوای الکترونیکی آن شرکت در محل سازمان به همراه فیلم برداری و کلیه سفارشات ویژه تولید و آماده بهره برداری در سامانه شد. سپس همراه اول لیست کاربران را در اختیار مجموعه قرارداد و کاربران پس از ورود به نرم افزار ملزم به تکمیل اطلاعات خود شدند. از سوی دیگر ردسا با کاربران به مبادله اطلاعات پرداخته و آنها را نسبت به دوره های الکترونیکی مطلع می کند و پس از آن به ارائه گزارش های مدیریتی به مدیران و به صورت جداگانه در سطح کارشناسان می پردازد.

هم اکنون:
در حال حاضر ساب دامین سایت آموزش الکترونیک همراه اول به خوبی در حال اجرای خدمات می باشد، بدون آنکه همراه اول هزینه ای برای تولید محتوا و یا خرید نرم افزار آموزش الکترونیکی انجام داده باشد.
کلیه محتواهای همراه اول به همراه انیمیشن، سیمولیشن های آموزشی و همچنین ضبط و فیلم برداری کروماکی پرده سبز با حضور اساتید سازمان در محل شرکت همراه اول انجام پذیرفته است.