نصب و راه اندازی سامانه ویدئو کنفرانس به همراه راه اندازی سامانه آموزش الکترونیک (LMS) راه آهن جمهوری اسلامی ایران

نصب و راه اندازی سامانه ویدئو کنفرانس در سطح مدیران و کاربران آموزشی به همراه راه اندازی سامانه آموزش الکترونیک (LMS) راه آهن جمهوری اسلامی ایران و تولید و استقرار بیش از ۴۰ عنوان دوره آموزش الکترونیکی به صورت تمام انیمیشن.