حضور رسا در همایش رسانه در هلند - ۱۹ مهر ۱۳۸۹

رسا با عنایت به توجه ویژه در بروز رسانی علمی خود همواره سعی دارد تا همگام با استانداردهای جهانی حرکت کرده و خود را در جریان آخرین اخبار این حوزه قرار دهد.

از این رو در این همایش که یکی از مهمترین رخداد های این حوزه تلقی می شود حضور به هم رسانده.

حضور رسا درهمایش کشوری آموزش پزشکی - ۹ آبان ۱۳۹۰

رسا به عنوان عضو فعال در تولید محتوا در حوزه آموزش پزشکی در دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی در مشهد حضور پیدا کرد.

این همایش که در اردیبهشت ماه سال ۹۰ برقرار شد میزبان مدیران آموزش دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور و مدیران edc این مراکز بود.

غرفه رسا در نمایشگاه جانبی این همایش با نمایش محتواهای تولید شده برای دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مورد استقبال کارشناسان این حوزه قرار گرفت.

راه اندازی LMS سازمان فنی حرفه ای کشور - ۲۵ تیر ۱۳۹۲

LMS سازمان فنی حرفه ای با بازدید بیش از ۵۵ هزار نفر در روز در حال آموزش به مخاطبان است. سامانه یادگیری الکترونیکی سازمان فنی حرفه ای کشور که به یاری کارشناسان این مجموعه راه اندازی شده، بازدید آن در بعضی روزها به بیش از ۵۵ هزار نفر می رسد و با استقبال خوب مخاطبان مواجه شده است. همچنین با وجود باز بودن نظر دهی در دروس تولید شده توسط این شرکت، رضایتمندی بسیار بالایی قابل مشاهده است

راه اندازی LMS شرکت همکاران سیستم

سامانه یادگیری الکترونیکی شرکت همکاران سیستم و همچنین تولید محتوای الکترونیکی این شرکت به یاری کارشناسان این مجموعه به بهره برداری رسید. شرکت همکاران سیستم به عنوان قدرتمند ترین شرکت فعال در حوزه IT که پیش از این نیز از سامانه متفاوت و الگوهای متفاوتی جهت آموزش الکترونیک بهره بهره می برد، با مشاوره کارشناسان ردسا در نهایت مسیری جدید را در این راه انتخاب کرد که به گواه کارشناسان همکاران سیستم یکی از بهترین اینتخاب ها در این زمینه بوده است.

صفحه‌ها