خدمات ردسا

چه کاری می توانیم انجام دهیم

اجرای سازمانی دوره ها

اجرای دوره های مختلف برای سازمان ها و اشخاص به صورت گروهی و انفرادی در مدرسه کسب و کار آریان

 

راه حل های ویژه رایگان برای سازمان های بزرگ

تولید محتوا و راه اندازی سامانه به صورت رایگان برای سازمان های بزرگ و اجرای دورها با سیاست های سازمان

آزمون سازمانی در مقیاس وسیع و هم زمان

اجرای آزمون های آنلاین با تعداد نفرات بالا به صورت همزمان و امن در سرورهای فوق قدرتمند

پشتیبانی سامانه ای که از قبل دارید

پشتیبانی و تغییرات مورد نیاز شما در سامانه های متن باز که

پیش از این راه اندازی کرده اید

تجهیز سازمان

راه اندازی خط تولید محتوا و تجهیز اطاق ضبط صدا در محل سازمان ها و آموزش

ارائه دور های آماده

ارائه بیش از ۶۰ عنوان دوره های آماده، با تغییر شکل کامل دوره با ظاهر سازمانی و محتوایی مد نظر شما

 

تولید محتوای الکترونیکی

تبدیل کنفرانس ها و فیلم های ضبط شده به دوره های آموزش الکترونیکی و تولید محتوای سفارشی با فیلم برداری کروماکی و روش های منحصر به فرد

آموزش الکترونیکی

راه اندازی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی و راه اندازی سامانه ویدیو کنفرانس با اتصال به سازمانه و یا استفاده مجزا جهت جلسات مدیریتی